X

ÚRYVKY Z KNÍH EDÍCIE „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

Posledné vydané publikácie

portfolio14

novinka 2018! VYDANIE 3/2018

Obsah publikácie:
o zvýšení základu dane z príjmov fyzickej osoby
o zmene vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2018 na účely sociálneho poistenia a odvodoch do fondov
o zmene výšky životného minima od 1. júla 2018 a jej vplyve na sociálne dávky
o novom zákone o štátnej službe
o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v zmysle poslednej novely zákona o sociálnom fonde

Jún 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 2/2018

Obsah publikácie:
o povinnostiach zamestnávateľov v roku 2018 pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
o novele zákona o dani z príjmov k 1. máju 2018
o poberateľoch dôchodkov a platení poisteného v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
o zmene sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2017 a jej vplyve v sociálnej oblasti
o zmenách v Zákonníku práce
o zvyšovaní dôchodkov, dôchodkovom poistení poistencov, za ktorých platí štát a zamestnávaní dôchodcov po novom
o Zákonníku práce (otázky a odpovede)

Jún 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 1/2018

Obsah publikácie:
o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2018 po novelách zákona o dani z príjmov
o tlačivách potrebných pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2018
o nezdaniteľných sumách základu dane v roku 2018
o platení poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie z pracovnoprávnych vzťahov od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018
o zmene najnižšieho a najvyššieho vymeriavacieho základu v prípade SZČO od 1. januára 2018 na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie
o zmenách v sociálnej oblasti od 1. januára 2018

Január 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 4/2017

Obsah publikácie:
o minimálnej mzde v roku 2018 a jej vplyve na zdaňovanie príjmov
o povinnostiach zamestnávateľov spojených s ukončením roku 2017 a začiatkom roku 2018 v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
o vedení pokladničnej evidencie
o exekúciách vykonávaných Sociálnou poisťovňou
o Zákonníku práce (otázky a odpovede)

November 2017

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 3/2017

Obsah publikácie:
o daňovom bonuse v súvislosti so štúdiom
o zvýšení životného minima v súvislosti so zdaňovaním príjmov fyzických osôb
o zmene vymeriavacieho základu SZčO od 1. júla 2017 na účely sociálneho poistenia a odvodoch do fondov
o zmene výšky životného minima od 1. júla 2017 a jej vplyve na sociálne dávky
o odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona o odmeňovaní
o pracovnom čase podľa Zákonníka práce

September 2017

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 2/2017

Obsah publikácie:
o nezdaniteľných sumách základu dane na rok 2017
o povinnostiach zamestnávateľov v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
o náhrade príjmu v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti a dávkach nemocenského poistenia po 1. januári 2017 a materskom po 1. máji 2017
o odvodoch do fondov z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zásad Zákonníka práce
o zásadách odmeňovania v zmysle Zákonníka práce
o hmotnej zodpovednosti a náhrade škody

Jún 2017

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 1/2017

Obsah publikácie:
o tlačivách potrebných v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti
o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016
o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2017 po novele zákona
o dani z príjmov o platení poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie z pracovnoprávnych vzťahov od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017
o platení poistného na sociálne a zdravotné poistenie v prípade SZčO od 1. januára 2017
o odmeňovaní zamestnancov VÚC a obcí podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

Január 2017

- Prečítajte si úryvok z publikácie

Zaujala Vás edícia? Objednajte si ju onlineprejsť na online objednávku