X

ÚRYVKY Z KNÍH EDÍCIE „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

Posledné vydané publikácie

portfolio14

novinka 2019! VYDANIE 4/2019

Obsah publikácie:
o minimálnej mzde v roku 2020 a jej vplyve na zdaňovanie príjmov
o zvýšení životného minima k 1. júlu 2019
o zmenách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti po 1. júli 2019
o povinnostiach zamestnávateľov začiatkom roku 2020 v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
o výške minimálnej mzdy od 1. januára 2020 a jej vplyve na platenie poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie z pracovnoprávnych vzťahov
o povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní príslušníkov tretích krajín v roku 2019
Aktualizácia legislatívneho vývoja

November 2019

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 3/2019

Obsah publikácie:
o zmene vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2019 na účely sociálneho poistenia a odvodoch do fondov
o zmene výšky dávky v nezamestnanosti od 1. júla 2019
o zmene výšky dávky garančného poistenia od 1. júla 2019
o zmene výšky životného minima od 1. júla 2019 a jej vplyve na sociálne dávky
o zrážkach zo mzdy vrátane exekučných zrážok
o ochrane osobných údajov v personálnej a mzdovej agende
Aktualizácia legislatívneho vývoja

September 2019

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 2/2019

Obsah publikácie:
o zmenách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti po 1. marci 2019
o sume všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2018 a jej vplyve v sociálnej oblasti
o zmenách v systéme sociálnej pomoci od 1. apríla 2019
o príspevku na rekreáciu zamestnancov
o platových pomeroch starostu obce
o zmenách v odmeňovaní štátnych a verejných zamestnancov od 1. januára 2019
o Zákonníku práce v otázkach a odpovediach
o určovaní dôchodkového veku po novom
Aktualizácia legislatívneho vývoja

Máj 2019

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 1/2019

Obsah publikácie:
o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2018
o tlačivách potrebných pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2019
o zmenách v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2019
o zmene najnižšieho a najvyššieho vymeriavacieho základu a platení poistného na sociálne a zdravotné poistenie od 1. januára 2019 v prípade SZČO
o zmene výšky minimálnej mzdy a jej vplyve na platenie poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 z pracovnoprávnych vzťahov
o zmenách v sociálnej oblasti od 1. januára 2019
Aktualizácia legislatívneho vývoja

Január 2019

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 4/2018

Obsah publikácie:
o zvýšení životného minima a dani z príjmov fyzických osôb
o „nových“ daňových úľavách pri dani z príjmov fyzických osôb v roku 2018
o minimálnej mzde v roku 2019 a jej vplyve na zdaňovanie príjmov
o povinnostiach zamestnávateľov začiatkom roku 2019 v oblasti zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
o zmene výšky dávky v nezamestnanosti od 1. júla 2018
o zmene výšky dávky garančného poistenia od 1. júla 2018
o zdaňovaní a odvodovom zaťažení príspevkov zo sociálneho fondu
o zmenách v doplnkovom dôchodkovom sporení

November 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 3/2018

Obsah publikácie:
o zvýšení základu dane z príjmov fyzickej osoby
o zmene vymeriavacieho základu SZČO od 1. júla 2018 na účely sociálneho poistenia a odvodoch do fondov
o zmene výšky životného minima od 1. júla 2018 a jej vplyve na sociálne dávky
o novom zákone o štátnej službe
o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu v zmysle poslednej novely zákona o sociálnom fonde

September 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 2/2018

Obsah publikácie:
o povinnostiach zamestnávateľov v roku 2018 pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti
o novele zákona o dani z príjmov k 1. máju 2018
o poberateľoch dôchodkov a platení poisteného v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
o zmene sumy všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2017 a jej vplyve v sociálnej oblasti
o zmenách v Zákonníku práce
o zvyšovaní dôchodkov, dôchodkovom poistení poistencov, za ktorých platí štát a zamestnávaní dôchodcov po novom
o Zákonníku práce (otázky a odpovede)

Jún 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie
portfolio14

VYDANIE 1/2018

Obsah publikácie:
o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
o zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2018 po novelách zákona o dani z príjmov
o tlačivách potrebných pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2018
o nezdaniteľných sumách základu dane v roku 2018
o platení poistného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie z pracovnoprávnych vzťahov od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018
o zmene najnižšieho a najvyššieho vymeriavacieho základu v prípade SZČO od 1. januára 2018 na platenie poistného na sociálne a zdravotné poistenie
o zmenách v sociálnej oblasti od 1. januára 2018

Január 2018

- Prečítajte si úryvok z publikácie

Zaujala Vás edícia? Objednajte si ju onlineprejsť na online objednávku