X

„ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

edícia „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA…“

Edícia si za 27 vydavateľských rokov našla množstvo stálych odberateľov a stala sa významným a cenným pomocníkom pre:

MZDOVÉ ÚČTOVNÍČKY, PERSONALISTOV, PODNIKATEĽOV, ŽIVNOSTNÍKOV, VŠETKY TYPY PODNIKATEĽSKÝCH, NEPODNIKATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ, VEREJNOPRÁVNYCH, ŠTÁTNYCH, DRUŽSTEVNÝCH ORGANIZÁCIÍ.

Naši autori sú najlepší odborníci v daných oblastiach na Slovensku.
Edícia poskytuje najaktuálnejšie informácie z oblasti:
MIEZD, DOHÔD, PERSONALISTIKY, PRACOVNÉHO PRÁVA, DANÍ, SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA, ZÁKONNÍKA PRÁCE, SOCIÁLNEHO FONDU A MNOHÉ ĎALŠIE.

Súčasťou každého vydania je AKTUALIZÁCIA LEGISLATÍVNEHO VÝVOJA (ALV), ktorá zachytáva zmeny, novelizácie a doplnky príslušných zákonných noriem od vydania do vydania.

Charakteristické pre naše knihy sú JASNÉ A ZROZUMITEĽNÉ FORMULÁCIE ZA POUŽITIA MNOŽSTVA PRÍKLADOV Z PRAXE. Citácie zo Zbierky zákonov sú použité iba v nevyhnutných prípadoch a súčasne sú spoľahlivo vysvetlené.

Autorský kolektív

Ing. Dagmar Piršelová

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Ing. Mikuláš Hamuľák

Ing. Miluška Horváthová

JUDr. Jana Kováčová

JUDr. Zlatica Balážová

JUDr. Igor Hvojník

Ing. Ľuboslava Minková

Júlia Pšenková

TERMÍNY VYDANÍ

Edícia vychádza 4-krát ročne (január, máj, september, november).

kvalita spracovania

Laminovaná plnofarebná obálka, formát A5, priemer 208 strán, knižná väzba V2.

Ročné predplatné

58,80€ konečná cena za 4 knihy, poštovné a DPH.
Objednávky prijímame poštou, e-mailom alebo telefonicky.
Ak si chcete našu knihu najskôr prelistovať, na požiadanie Vám ju zašleme zadarmo.

POŠTOU

AJFA+AVIS s.r.o.
Klemensova 34
010 01 Žilina

TELEFONICKY

+421 41 564 30 39
+421 41 562 18 28

ONLINE

Chcete vedieť viac?Prejsť na obsah publikácií