X

Aktuálne vydané knihy
edícia „ČO MÁ VEDIEŤ MZDOVÁ ÚČTOVNÍČKA...“

Edícia si za 25 vydavateľských rokov našla množstvo stálych odberateľov a stala sa významným a cenným pomocníkom pre mzdové účtovníčky, personalistov, podnikateľov, živnostníkov, všetky typy podnikateľských, nepodnikateľských, verejnoprávnych, štátnych a družstevných organizácií.

PREDSTAVUJEME
edíciu „Tajomstvo vyšších ziskov“

Tieto knihy nikto neprečíta bez toho, aby si opäť neopakoval: „To je predsa samozrejmosť! Prečo som na to neprišiel skôr?“. Práve v tom spočíva silná stránka všetkých Cassonových kníh. Zameranie vašej podnikateľskej činnosti môže byť akékoľvek, učia vás ako zvyšovať čistý zisk spôsobom, ktorý vychádza zo zdravého rozumu.